teva

Workshop : "Communicatieve Vaardigheden voor hulpverleners"

 

ARAN-Consulting organiseert regelmatig (2 of 3 x per jaar) een workshop Communicatieve vaardigheden en dit in samenwerking met NATUROPATHICA, wettig erkende beroepsvereniging.

De cursus "Communicatieve vaardigheden" is vooral bedoeld voor hulpverleners, therapeuten of hulpverleners-in-opleiding, doch kan door iedere belangstellende gevolgd worden.

 

DOEL :

Deze cursus heeft vooral de bedoeling om de hulpverlener in opleiding betere inzichten te geven in zijn werk als hulpverlener en de communicatie met de cliënt te optimaliseren. Het is immers via de communicatie dat de therapeut of de coach zijn werk efficiënt kan uitvoeren.

De cursus duurt drie dagen ( 1 weekend en 1 zaterdag) en zal de principes van de communicatiebeginselen uitdiepen, zowel theoretisch als praktisch.

Deze opleiding wordt warm aanbevolen voor al wie zich bezig houdt met complementaire en alternatieve hulpverlening en ook voor andere belangstellenden.

 

Het programma:

- Communicatie: de basisprincipes van een goede communicatie : taalgebruik en taalpatronen, verbale en niet verbale communicatie, gesprekstechniek, de techniek van het vragen stellen binnen het kader van de coach-cliënt relatie. Oplossingsgericht coachen.

- NLP en Communicatie: de basisprincipes en basistechnieken van de NLP (Neuro linguistisch programmeren) worden besproken en ingeoefend : vooronderstellingen, rapport, de principes van de feedback..

- Omgaan met emoties: Hoe ga je om met een cliënt die tijdens een sessie plots hevig emoties krijgt ? Wat doe je eraan ?

- Het intakegesprek of voorgesprek: praktische tips en bespreking van het intakegesprek binnen het kader van een therapie. Inoefenen van diverse technieken.

- De spreekkamer of werkruimte: het inrichten van een praktijkruimte voor therapeutisch werk dient aan een aantal minimum basisvereisten te voldoen.

- Wetgeving: de wetgeving inzake de Complementaire en Alternatieve hulpverlening wordt besproken, evenals de wetgeving in verband met de rechten van de patiënt en de privacywetgeving.

- Op het einde van dag drie wordt een test of toets afgenomen. Bij positief gevolg ontvangt men een getuigschrift van deelname.

 

Data : In overleg te bgepalen

Locatie : tenzij anders vermeld, Gouden-Boomstraat 1 te 8000 Brugge

 

Prijs :

 

295,00 euro, inbegrepen : - lessen, theorie en praktijk

- documentatie cursus

- verfrissingen, koffie of thee in de pauzes en 's middags een broodmaaltijd of lichte lunch.(gewone keuken)

 

Lyonessleden krijgen de gebruikelijke korting. Bent u nog geen Lyoness, mail of bel ons. We schrijven je gratis in, zodat je onmiddellijk kan genieten van de voordelen, ook bij andere partners.

 

 

INSCHRIJVEN

 

Hypnoseacademie.be

het opleidingsplatform van

ARAN-Consulting

+32 478 32 42 28

 

info(at)hypnoseacademie.be