lezingen

 

 

L E Z I N G E N

Regelmatig organiseren wij lezingen en voordrachten met betrekking tot een onderwerp over complementaire hulpverlening.

Alle lezingen en voordrachten kunnen ook in uw locatie georganiseerd worden. Stuur ons een mailtje en vraag naar de voorwaarden. Telefonisch contact kan ook. Onze gegevens staan HIER

Alle lezingen zijn interactief en worden gebracht aan de hand van powerpointpresentaties en/of praktische demonstraties.

Een lezing duurt gemiddeld anderhalf à twee uur, doch het zijn de deelnemers die de duurtijd bepalen.

Voor de hieronder beschreven lezingen kan ingeschreven worden via het inschrijvingsformulier.

Wenst u een onderwerp te bespreken ? Het kan ! Laat het ons weten.

 

 

Hypnose, Waarheid of verzinsel ?

Wat is hypnose eigenlijk ? Bestaat het echt ? Wat kan men ermee aanvangen ?

Dit en zoveel andere vragen stellen mensen zich wanneer ze nog alleen maar het woord HYPNOSE horen. Vaak wordt er gedacht in termen van slapen, niet meer weten wat men doet, niet meer wakker worden enz. Niets is minder waar !

Het woord hypnose is afgeleid van het griekse "hypnos" wat slaap betekent. Mensen die onder hypnose zijn slapen in werkelijkheid niet echt. Men zou kunnen zeggen : het lichaam slaapt, de geest is wakkerder dan ooit ! Hoewel ook dit niet helemaal strookt met de werkelijkheid.

Hypnose is een natuurlijke toestand die elk van ons in feite elke dag meemaakt. Het is een toestand van geconcentreerde aandacht waardoor men zich losmaakt van de uitwendige omgeving en opgaat in een innerlijke wereld. Deze toestand noemt men ook wel eens "trance".

Iedereen kent hypnose :

•al eens meegemaakt dat je zo geconcentreerd bezig bent met iets, dat je niet eens iemand hoort binnenkomen ?

•treinreizigers doen hun dutje en worden precies wakker enkele minuten voor de halte waar ze dienen af te stappen !

Dit zijn allemaal vormen van spontane hypnose.

Kortom men zou hypnose dus kunnen omschrijven als een natuurlijke toestand van geconcentreerde aandacht. Deze toestand is de toegangspoort naar het onbewuste, zodat je "bewust" met je gedachten kan bezig zijn.

 

Lichamelijk en geestelijk ontgiften

 

In onze 21° eeuw horen en zien we steeds meer “vermoeide” mensen.

Bovendien is ook de factor “stress” met vele tientallen procenten toegenomen en wordt deze factor een bijna allesoverheersende boeman. In vele gevallen weten we trouwens niet dat die permanent aanwezig is.

 

Onze moderne leefgewoontes zijn niet direct van aard om ons goed in ons vel te gaan voelen. Heel wat pathologische verschijnselen zijn het gevolg van een opstapeling van toxines (gifstoffen) uit onze leefomgeving en onze leefgewoonten.

Hierbij gaat het niet alleen om externe factoren, doch ook om interne fysische en psychische elementen.

Naast de toxines, voortkomend uit de luchtvervuiling, watervervuiling, voedingsadditieven, geneesmiddelen…kennen we ook toxines die geproduceerd worden door ons eigen lichaam. Zo kennen we onder andere toxines die het gevolg zijn van onvolledige verteringsprocessen, verkeerde voeding en zelfs fysische en emotionele overbelasting.

Hierdoor ontstaan dan on-evenwichten die veranderingen te weeg brengen in ons fysiologisch en psychologisch systeem en zorgen voor blokkades van vitale functies.

In deze lezing zullen we dieper ingaan op de verschillende aspecten van de “vergiftiging” van ons lichaam en onze geest en ook enkele tips aanreiken om fysische en psychische toxines uit ons leven te bannen.

Enkel op die manier kunnen we vrij en gezond leven !

 

Waarom ben ik toch zo ?

Waarom doe ik toch zo ?

Sinds mensenheugenis tracht men verklaringen te vinden voor gedragingen van mensen.

Talloze psychologen, psychiaters en andere geleerde mensen hebben zich gebogen over het fenomeen van wat oneerbiedig de “programmering van de mens” noemt.

De ontwikkelingspsychologie leert ons steeds duidelijker dat de jeugdjaren een belangrijke rol spelen in ons latere “zijn”.

Het antwoord op deze twee vragen ligt steeds in ons onbewuste, en het onbewuste liegt nooit !

Men gaat al dan niet bewust gebeurtenissen verdringen omdat ze misschien te pijnlijk waren of omdat ze ons ooit angst hebben bezorgd. Op deze manier blijven we met onverwerkte “traumata” zitten, hoe klein deze traumata ook mogen zijn.

En al klinkt het dan misschien wat scherp, toch is het zo dat ook mensen “geprogrammeerd” worden, zelfs van voor ze op deze wereld zijn.

Het komt er op aan om deze “programmering” te onderkennen en bij te sturen om vrij en gelukkig te kunnen leven. Het is al te dikwijls zo dat we met ons zelf in de knoop zitten en dat we die knoop niet meer kunnen ontwarren.

In deze interactieve lezing trachten we inzichten rondom ontwikkelingspsychologische aspecten van de mens duidelijker te stellen en een aanzet tot oplossing te suggereren.

 

Vrees, Angst, Fobie

Drie woorden die mensen dagelijks gebruiken.

Drie ervaringen die mensen dagelijks opdoen.

Wat is het verschil tussen deze drie woorden en/of tussen deze drie gevoelens ?

Veel meer nog : wat is vrees, wat is angst, wat is fobie ?

Wordt men met angst geboren, hoe ontstaat angst en hoe evolueert angst ?

Waarvoor is men bevreesd en wat kan men helemaal niet hebben ?

Heb je vliegangst, of angst voor spinnen of ben je bang om in een tunnel te rijden ?

Tenslotte hoe raakt men angsten en fobieën kwijt ?

Deze en zoveel andere vragen in verband met angst komen aan bod

 

Afslanken en hypnose

Een interactieve lezing over de toepassingsmogelijkheden van hypnose bij het afslanken.

We hebben het over afslanken als proces en voedingspatronen als hulpmiddel. We hebben het over het metabolisme en wat mensen tegenhoudt om af te slanken. Tenslotte zien we hoe hypnose en hypnocoaching kan inwerken op het onbewuste om het afslanken tot een goed einde te brengen.

 

Hypnoseacademie.be

het opleidingsplatform van

ARAN-Consulting

+32 478 32 42 28

 

info(at)hypnoseacademie.be