Inschrijven

INSCHRIJVEN voor

OPLEIDINGEN - WORKSHOPS

CURSUSSEN - LEZINGEN

Vul in onderstaand inschrijvingsformulier alle gegevens in volgens het aangegeven format.

Lees hieronder eerst ook de algemene voorwaarden a.u.b.

 

Gelieve alle rubrieken in te vullen. In de rubrieken die niet voor jouw van toepassing zijn zet je een x of een 0 (nul). Vergeet ook niet "Ik aanvaard"

aan te vinken voor het aanvaarden van de algemene voorwaarden.

Als alles OK is krijg je onmiddellijk een bevestiging op je scherm. Indien er iets fout ging, of er is een veld niet of onjuist ingevuld, dan keer je terug naar

het formulier. Gelieve dan opnieuw te proberen aub.

 

Indien u nadien van ons binnen de 8 dagen geen mail ontvangt, gelieve ons dan te verwittigen.

Uw Naam en voornaam :

Uw email-adres :

Adres : straat en nummer :
 

Postcode :
   Gemeente : 

Telefoon of GSM-nummer :

Ik schrijf me in voor onderstaande cursus of workshop :

  Indien andere, specifieer aub :

Aanvaarden van de algemene voorwaarden :
Ik aanvaard :
Ik aanvaard niet :

Ik stort heden een voorschot van :  25 % van het bedrag indien de cursus meer kost dan 350 euro. In alle andere gevallen, ook indien de cursus start binnen de 30 dagen na inschrijving, bedraagt het voorschot het bedrag van de cursus.
  Indien nog geen voorschot dient betaald te worden, gelieve toch een 0 in te geven.Verduidelijk in dit geval de reden in onderstaande tekstbox

Schrijf hieronder eventuele bijkomende vragen of bemerkingen :

 

 

Het voorziene bedrag kan gestort worden op rekening met IBAN-nummer : BE96 9731 8311 3705 van ARAN-Consulting te Brugge met vermelding van de te volgen cursus of workshop.

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN :

 

 

Om toegelaten te worden tot een cursus is een diploma van volledige humaniora (of gelijkgesteld diploma) vereist. De minimum leeftijd voor deelname is vastgesteld op 18 jaar.

Voor sommige opleidingen kunnen bijkomende voorwaarden gesteld worden. Deze worden meegedeeld bij de betrokken cursus.

De cursussen worden slechts ingericht voor een voldoende aantal deelnemers, meestal is dit 6 personen.

In principe worden de ééndaagse cursussen gegeven op zaterdagen, tenzij anders afgesproken wordt met de deelnemers. De meerdaagse opleidingen worden voorzien in weekends of verlengde weekends. De data en de locaties worden zoveel mogelijk bepaald in functie van de deelnemers.

Inschrijven kan door invullen van het algemeen "Cursusformulier". Voor sommige opleidingen vragen wij u iets meer uitleg en zullen u na inschrijving een formulier toezenden.

De inschrijving wordt pas definitief na storten van een voorschot op rekeningnummer IBAN-nummer : BE96 9731 8311 3705

van ARAN-Consulting te Brugge.

Dit voorschot bedraagt 25 % van het totale bedrag, indien het totale bedrag hoger is dan 350,00 euro.

Voor cursussen die minder dan 350 euro kosten of cursussen die starten binnen de 30 dagen na de inschrijving is het voorschot gelijk aan de totaalprijs van de cursus.

Het saldo dient te worden betaald, uiterlijk één maand voor aanvang van de cursus tenzij de cursus start binnen de 30 dagen na inschrijvng. In dit geval wordt het totale bedrag overgeschreven.

Data en locatie worden desgevallend zo snel mogelijk meegedeeld.

 

Bij annulering, meer dan twee maanden vóór de cursus wordt 90% van het voorschot terugbetaald.

Bij annulering, tussen twee maand en één maand voor de cursus wordt 80% van het voorschot terugbetaald.

Bij annulering tussen één maand en twee weken voor de cursus wordt 60 % van het voorschot terugbetaald.

 

Bij annulering minder dan twee weken voor de cursus wordt 40 % vanhet voorschot terugbetaald. In alle andere gevallen wordt slechts 10 % van het betaalde voorschot terugbetaald, behoudens ernstige redenen .

 

De inhoudingen bij annulering dienen voor het aanzuiveren van onze administratie- en reserveringskosten.

Bij promoties en kortingen voor cursussen die minder dan 350 euro kosten worden bovenstaande terugbetalingspercentages gehalveerd.

 

Wanneer een cursus niet kan doorgaan, om welke reden dan ook, wordt het volledige voorschot terugbetaald of kan u dit aanwenden bij een volgende cursus.

 

Prijzen:

 

In de prijzen zijn inbegrepen:

- documentatie en/of cursus

- koffiepauzes of verfrissingen

- bij sommige dagcursussen is een lichte lunch (gewone keuken) of broodmaaltijd met soep voorzien. Voor andere cursussen breng je zelf een lunchpakket mee. Info bij de betreffende cursus.

 

In de prijzen zijn niet inbegrepen de persoonlijke uitgaven.

 

Hypnoseacademie.be

het opleidingsplatform van

ARAN-Consulting

+32 478 32 42 28

 

info(at)hypnoseacademie.be