bevrijding

Opleiding tot bevrijdingscoach

 

Steeds meer mensen raken in de knoop met zichzelf en zijn niet meer in staat hun eigen knoop te ontwarren.

De "bevrijdingscoaching" heeft in de loop der jaren bewezen een oplossing te kunnen bieden aan heel wat problemen.

Dit is dan ook de reden waarom wij deze begeleidingsvorm een grotere bekendheid willen geven en ervoor zorgen dat meer mensen deze schitterende methode in hulpverlening ten dienste kunnen stellen van hulpbehoevenden.

 

Het programma omvat een grondige studie van verschillende aspecten in het menselijk functioneren.

 

  • ANATOMIE : een degelijke studie van de anatomie en fysiologie van de mens
  • PSYCHOLOGIE : Algemene psychologie, Ontwikkelingspsychologie, Psychoanalyse
  • PSYCHOPATHOLOGIE : Algemene psychopathologie en studie van de neurosen.
  • PSYCHOTHERAPIE : beginselen van de psychotherapie met inbegrips van communicatieve vaardigheden

 

Deze vakken worden voor een groot gedeelte aangeboden in zelfstudie, waarbij er regelmatig tests worden afgelegd.

 

Naast het eerder theoretisch gedeelte komt de praktische benadering en aanpak van de "bevrijdingscoaching" aan bod.

 

• De theorie en de achtergrond van de bevrijdingstherapie, met inbegrip van verbale en non-verbale communicatie en gesprekstechnieken.

• De praktische aanpak : de verschillende stappen en technieken en het grondig inoefenen van de therapie in zijn geheel.

 

Praktisch:

 

De opleiding tot bevrijdingstherapeut bestaat uit verschillende modules en loopt in totaal over een periode van twee à drie jaar.

 

• Module 1 : Theoretische vakken + testen (6 zaterdagen) start in het voorjaar 2015

• Module 2 : Theorie en achtergrond van de bevrijdingstherapie :

• Module 3 : Praktische opleiding en inoefenen van de therapietechnieken : 5 opeenvolgende dagen van 9.30 tot 17.30 uur:

• Module 4 : Stageperiode

• Module 5 : Evaluatieweekend : 1 weekend

 

Locatie: Te bepalen in functie van de ingeschreven deelnemers. Vermoedelijk in Brugge.

 

Datum:

Data voor Module 1 : De volgende cursus start in het voorjaar 2015 in samenspraak met de geïnteresseerde kandidaten.

Mogelijke wijzigingen worden in overleg vastgelegd, doch dienen beperkt te blijven.

 

Prijs :

 

- Module 1 : 710,00 euro (*)

- Module 2 : 250,00 euro

- Module 3 : 750,00 euro

- Module 4 :

- Module 5 : 250,00 euro

 

In deze prijzen zijn begrepen :

 

  • documentatie en cursus + begeleiding tijdens de stageperiode
  • koffiepauzes
  • licht middagmaal of broodmaaltijd (gewone keuken)

 

(*) vrijstellingen kunnen voor bepaalde vakken worden toegekend in functie van de genoten opleiding of reeds gevolgde cursussen.

Gelieve ons te hiervoor te contacteren.

 

Bepaalde boeken die bij deze cursus gebruikt worden dienen door de cursisten zelf aangekocht. Tijdens het eerste weekend van module 1 worden de titels meegedeeld.

 

Het aantal deelnemers is beperkt en de cursus gaat slechts door bij een minimum aantal deelnemers

schrijf dus snel in als je er wil bijzijn.

 

INSCHRIJVEN

 

Hypnoseacademie.be

het opleidingsplatform van

ARAN-Consulting

+32 478 32 42 28

 

info(at)hypnoseacademie.be